YARATICI DRAMA

YARATICI DRAMA

Bir grubu oluşturan üyelerin,yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın veya düşüncenin doğaçlama rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır.Bu doğaçlama süreçleri deneyimli bir lider/eğitmen eşliğinde gerçekleştirilir.

Yaratıcı drama liderin süreci tasarladığı belirli eğitsel ve sanatsal amaçları olan,tiyatro tekniklerinden yararlanarak çocuğun/bireyin grup yaşantısı içerisinde herhangi bir konuyu ya da düşünceyi canlandırma sürecidir. Yaratıcı drama atölyelerinde başarı veya başarısızlık gibi kavramlar yoktur. Yaratıcı drama yaparak ve yaşayarak öğrenme sürecidir.Yaratıcı dramanın keskin kuralları yoktur ve sonuç değil süreç önemlidir.

YARATICI DRAMANIN KAZANIMLARI

* Yaratıcılığı geliştirir.

*Hayal gücünü arttırır.

*Özgüven duygusu gelişir.

*Empati kurmayı öğrenir.

*El göz kordinasyonu gelişir.

*Karar verme yetisini geliştirir.

*Olumlu iletişim kurma becerilerini geliştirir.

*Olaylar karşısında deneyim kazanmayı sağlar.

*Anlama ve anlatma becerileri gelişir.

*Analitik düşünebilmeyi sağlar.

*Saygı duyma ve saygı göstermeyi öğrenir.

*Kendini ifade edebilme becerisi artar.

*Grup bilinci oluşur.

*Sorgulama ve ifade edebilme duygusu gelişir.

© 2024, Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş.