MÜZİK EĞİTİMİ

MÜZİK EĞİTİMİ

Günümüzde müzik yemek yemek, su içmek kadar doğal bir ihtiyaç olarak kabul edilmektedir. Henüz anne karnındaki 7 aylık bir bebek bile seslere ve müziğe tepki vermektedir. Yeni doğan bebekler müzik sesi ile rahatlamakta, ninnilerle uykuya dalmaktadır. Bebeklikten itibaren işitsel algı eğitimi ile başlayan müzik eğitimi, çocukların konuşmayı birçok kavram ve konuyu öğrenmesinde, vücudunu koordineli bir şekilde kullanmasında etkili olmaktadır. Müzik eğitiminde önemli bir yer tutan işitsel algı eğitimi ile çocuk dikkatini bir konuya yoğunlaştırmakta, sesleri dinlemekte, tanımakta ve ayırt etmektedir.

Müzik, çocukların bütün alanlarda öğrenmesine katkı ve yeni bir bakış açısı sağlamakta, müzik çalışmalarına katılan, yaratan, üreten çocuk kendisi ile gurur duymakta, başarı duygusunu tatmaktadır ve böylece çocukların kendilerine güvenleri ve özsaygıları artmaktadır.

Müzik eğitimi okulöncesi dönemden itibaren programlarda yer almaktadır. Okulöncesi dönemde; şarkı söylemenin yanı sıra ses dinleme ve ayırt etme, ritm çalışmaları, müzikli öykü, yaratıcı hareket ve dans gibi etkinlikler müzik etkinlikleri içerisinde yer almaktadır. Bütün bu etkinlikler çocuklar için belirlenen hedeflere, müzik eğitimi yoluyla farklı bir yoldan ulaşma imkanı sağlamaktadır. Okulöncesi dönem çocukları için müzik eğitimi programı planlanırken, çocukların doğuştan getirdikleri özellikleri, müzik deneyimleri ve gelişim düzeyleri göz önünde bulundurulmalıdır ve gelişimsel ardışıklığın olmasına dikkat edilmelidir. Çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyici bir etkiye sahip olan müzik eğitiminin oyunla eğitim niteliğinde olmasına dikkat edilmeli, çocukların isteyerek ve hoşlanarak müzik etkinliklerine katılmaları sağlanmalıdır.

Okulumuzda Ekolojik yaşamın gerekliliklerini müzik etkinliklerimize dahil ederek, yaptığımız etkinliklerde sıklıkla doğadaki sesleri, doğal materyallerden kendi yaptığımız ritim enstrumanlarını kullanıp müziği deneyimleyerek öğreniyoruz. Çevremizde çok farklı sesler vardır ve bu sesler, kaba sesler, müzikal sesler, konuşma sesleri olarak üç grupta toplanabilir. Kaba sesler, çocuğun her gün evde, okulda, sokakta, çevrede duyduğu, gök gürültüsü, rüzgar sesi, yaprak hışırtısı, hayvan sesleri gibi doğada oluşan seslerle, makine ve araçlardan çıkan seslerdir. Müzikal sesler, günlük yaşantıda radyo, televizyon, teyp gibi araçlar yoluyla duyduğumuz seslerdir. Konuşma sesi ise insanın duygu ve düşüncelerini iletirken kullandığı seslerdir. Okulöncesi dönemdeki çocuklar, hafızada tutma yeteneğini kazanarak, bu sesleri dinler, tanır, ses ile kaynağını eşleştirebilirler. Pek çok ritim ve müzik aleti kullanarak yaptığımız derslerde toplu halde müzik yapabilmeyi, müziklere enstrümanlarımızla eşlik edebilmeyi, nefesimizi doğru kullanarak şarkı söylemeyi, bedenimizi kullanarak ritim oluşturabilmeyi, temel müzik kavramlarını, dünyaca ünlü bestecileri ve besteleri tanımayı öğrenmekteyiz.

© 2024, Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş.