EKO OKUL PROJESİ NEDİR?

EKO OKULLAR PROJESİ

Eko okullar projesi nedir?

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Programın faydaları nelerdir?

Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

Çocuklar;

  • Bir grup üyesi olarak yeni bir kimlik geliştirirler.
  • Grup çalışmasına katılırlar.
  • Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir.
  • Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir.
  • Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.

Okul;

  • Temizlik ve düzenini sürekli kılar.
  • Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır.
  • Yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır.

Eko okullar program konuları nelerdir?

Çöp-Atık, Geri Dönüşüm, Enerji, Su, Biyolojik Çeşitlilik, Tüketim Alışkanlıklarımız.

Eko okul projesine aileler nasıl destek olabilir?

Ekolojik Kreş Eylül 2019 itibari ile Eko Okullar projesine katılmıştır. Eko okullar proje konuları eğitim planına dahil edilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır. Çocuklarımızın doğal kaynakları koruma, doğru tüketme ve geri dönüşüme kazandırma bilinci kazanmalarının kreş ve aile işbirliği ile sağlanacağına inanıyoruz. Aileler olarak evinizde ve çevrenizde bulunan atık materyalleri (kağıt, cam, plastik, pil, atık yağ...) çocuklarımız ile birlikte okula gönderebilir ve geri dönüşüme destek olabilirsiniz.

GELECEĞİMİZ İÇİN BUGÜNÜ DÖNÜŞTÜRELİM!

© 2020, Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş.